k2 – kovačević konstrukcije

01
architecture & structures

Gajeva 22

Stambena zgrada

Gajeva 22

Novi Sad

2016

Jasno formiran projektni zadatak za objekat u uličnom nizu i krilom koje se „lepi“ na suseda.

Zbog uzane parcele kao i kod objekta u Dostojevskog 20 odustalo se od projektovanja podzemnih garaža. Najveći izazov je bio rešiti dvorišne stanove uključujući i krilo, i smestiti što veći broj automobila u dvorište.

Prilikom projektovanja pribeglo se konstruktivnom rešenju sa lebdećim krilom koje je oslonjeno na konzolne grede iznad prizemlja. To je dodatno olakšalo razradu samih stanova na tipskom spratu uz naravno grupisanje pozicija koje ne zahtevaju dnevnu svetlost (kuhinje i mokri čvorovi) u dubinu objekta. Izvedba rampe pasaža u nagibu i spuštanje kote ulaza u objekat i dvorište omogućilo je formiranje tri poluukopane garaže u suterenu, što je uz pet parking mesta u dvorištu zadovoljilo minimalne potrebe stanara.

Kao i u zgradi u Dostojevskog 20, ulična fasada i stanovi su zadržali kompaktnost  formiranjem malih lođa. Osim primarne uloge, lođe stanovima daju dodatnu dozu prozračnosti ali i dalje ne narušavaju osećaj privatnosti i zaštite koju dom treba da pruži u kanjonu današnje gradske ulice. Kod velikog penthaus  stana je maksimalno iskorišćena postavka osnove i  krovnih lukova. To je omogućilo prostran dnevni boravak sa lučnim svodom velike visine i terasom delimično zaštićenom već do sada pribegavanim rešenjem sa povučenim krovnim mini kubusom, koji osim zaštitiničke ima i ulogu razbijanja monotonije lučnog krova i same upotrebe terase. Ona sada pruža i mogućnost boravka pod otvorenim nebom i osećaj još poroznije granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg.

Spoljašnjost je proizašla iz triangulacije, gde su dve početne tačke bile objekti u okruženju i simbolika sa već završenim projektom objekta u Dostojevskog 20 za istog investitora. Odlučili smo se kao i u Dostojevskog 20 za jednostavan moderan izraz sa naglašenim korpusom na uličnoj regulaciji koji objektu daje stabilnost, ovaj put u tamno braon cigli radi uklapanja u postojeći ambijent. Dvorište je dalo malo više prostora za igru. Opet u modernom izrazu sa trakastim  prozorima i naglašenim detaljima u žutoj boji koji se provlače na kompletnoj fasadi.

MK 1.23.

Scroll to Top