k2 – kovačević konstrukcije

01
architecture & structures

Pionirska 6

Garažni objekat

Pionirska 6

Novi Sad

2018

Totalna rekonstrukcija i proširenje dotrajalog garažnog objekta u samom centru grada.

Specifičan zadatak zbog slojevitosti samog prostora. U pitanju je dvorište urbanog bloka karakterističnog za Novi Sad iz vremena Kraljevine Jugoslavije tridesetih godina, perioda kada je grad doživeo možda i najveći procvat u urbanističkom smislu kao administrativni centar jedne od banovina. Tada je i trasirana transverzala koja se spušta ka centru grada iz pravca Petrovaradina preko Dunava, današnjim Bulevarom Mihajla Pupina.

Oko nje su formirani veliki stambeni blokovi sa unutrašnjim mini parkovima i parkinzima. Dok su javni prostori i površine namenjene javnim objektima izvedene u rangu tadašnjih vodećih tendencija evropskih zemalja

Uz Dunavski park i  park kod Banovine, nikli su i do danas najreprezentativniji objekti  grada kao što su Brašovanova Banovina, Tabakovićevi Dom trgovačke omladine i Radnička komora i mnogi drugi.

Baš iz poštovanja prema svemu gore navedenom, želeli smo da rekonstruisani objekat što više (p)ostane neprimetan.

Zbog uzanog pasaža za transport materijala i nulte tolerancije starih Novosađana na bilo kakve promene i buku, odlučili smo se za kompletno montažni postupak gradnje. Čelična konstrukcija garaže sa galerijom za odlaganje, plus radovi na oblaganju garaže i gipsane ploče pregrada su urađeni u najkraćem mogućem roku.

MK 3.23.

Scroll to Top