k2 – kovačević konstrukcije

01
architecture & structures

Dostojevskog 19

Stambena zgrada

Dostojevskog 19

Novi Sad

2019

Ugao (corner) uvek nudi nesto više… Kao što to  biva, neka ograničenja srećom  trasiraju putanju kojom treba krenuti. Zbog pojasa uzanih ulica, vizura se jedino pruža sa samog ćoška (ugla, cornera) zgrade. I to još ako zgradu malo nagnemo, da izviri nekako, eto malo sreće stanaru da mu se niz Slovačku ulicu pogled susretne sa zelenilom i čuvenom vojnom zgradom bračnog para arhitekata Marušića. Što je  dobar početak.

Ako smo se već nagnuli da virnemo malo, hajde da onda taj pogled poklonimo onome koji će, nadamo se, i biti u prilici da zastane malo i uživa u pogledu. Stanaru najvećeg stana i terase na etaži.

Iz funkcije je kao što i biva proizašla forma.

Iz nagnutog erkera, koji se kao pramac lađe istura postepeno na svakoj narednoj etaži proizašla je i simbolika i ritam kompletnog objekta.

Treba stanaru u tom tesnacu ulica dati i da uživa u svojoj privatnosti, pa smo  ga malo sakrili i od pogleda kosim zidovima lođe koji  ne kvare njegovu trasiranu vizuru.

Otvori i njihove kosine šetaju i prate igru da bi se krešendo postigao dijagonalnim cepanjem fasadne ravni od kompakt ploča. Fasada ne trpi izvitoperenost kao pramac izliven u kalupu, tako da su dve trougaone ravni pod kontra nagibom samo pojačale igru u koju su se voljno uključili i  balkonski i prozorski otvori i njihove klupice i špaletne različitog oblika i kosine.

Tonovi na fasadi su pokušaj uklapanja u šarenilo okolnih zgrada. Simbolika se nametnula  sa susednim objektom od žute fasadne opeke. Spajanjem venaca kao da se ovaj susedni objekat, izgrađen na tragu postmoderne, translira u neku arhitekturu novog doba.

Unutrašnjost prati priču, trudeći se da budućim stanarima pruži osećaj nastavka doživljaja koji se projektant trudio da intenzivira pri samom kontaktu sa objektom. Već i previše rabljena krilatica TOTAL DESIGN, ali da, cilj je bio pokazati da sa malo truda to i nije stvar velikog budžeta u stambenom objektu. I to u praktičnim stvarima, kao što su mala biblioteka za razmenu knjiga, poštanski sandučići, planovi evakuacije…

MK 2.23.

Scroll to Top